Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: นานมีปั่นสุข
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง วันที่ 11 มกราคม 2567    ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง
» ชื่อกิจกรรม: ขอเชิญครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมอบรมสัมมนาการสอนภาษาจีนในยุคปัจจุบัน วันที่ 06 มีนาคม 2562    ในหัวข้อ "การสอนภาษาจีนแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอังคารที่ 2 เม.ย. 2562 ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากวิทยากร Dr.Shao Limin อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: Love Label โดยเครื่องเขียนตราม้า วันที่ 31 พฤษภาคม 2561    Love Label Power of small space ให้คนใกล้ตัวเลิกสูบบุหรี่ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีความหมายดี ๆ ด้วยข้อความห่วงใยจากคุณ
» ชื่อกิจกรรม: NAN MEE NEWS ALL วันที่ 30 กรกฏาคม 2559    ดาวน์โหลดฟรี กับ"วารสารนานมี นิวส์" พบกับเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน สีอุปกรณ์ศิลปะ และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของบุคคลในวงการต่างๆในการดำเนินชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
» ชื่อกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561    โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย เชิงบูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา โดยวิทยากร ดร.พิบูลย์ มังกร และดร.ธวิท วงศ์พลาย
» ชื่อกิจกรรม: หลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561    โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย โดยวิทยากร ดร.วิไล ลีมถาวรานันท์ และดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
» ชื่อกิจกรรม: กลุ่มนานมีและสวนสัตว์ดุสิต ปลูกฝังเด็กไทยรักสัตว์ป่า วันที่ 03 เมษายน 2561    กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกับ สวนสัตว์ดุสิต และสวนสัตว์เขาเขียว จัดโครงการ “สวนสัตว์สู่ชุมชน”
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙" วันที่ 19 มิถุนายน 2560    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ " แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: นิทรรศการจิตรกรรมภาพประกอบหนังสือ ชุด "ทศชาติ ราชธรรม" วันที่ 02 ตุลาคม 2560    ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ ทศชาติ ราชธรรม น้อมนำ “สร้างคนดี” โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (Video Clip)
» ชื่อกิจกรรม: บริษัท นานมี จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา วันที่ 17 สิงหาคม 2549    บริษัท นานมี จัดงานแถลงข่าว โดยคุณศุภชัย และคุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาแฟ้มตราม้าชุด “กระโดด” และ “จ๊อกกี้”
  กิจกรรมทั้งหมด 69 กิจกรรม : 1 หน้า