Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: Horse Award & NAN MEE fine art Award
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ใจดีเพิ่มรางวัลสำหรับโครงการ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด วันที่ 17 ตุลาคม 2554    บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการงานสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง เล็งเห็นคุณค่าในงานศิลปะ ใจดีเพิ่มรางวัล
» ชื่อกิจกรรม: Extend HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine art awards วันที่ 04 พฤศจิกายน 2554    เนื่องจากปัญหาอุทุกภัยน้ำท่วม ทำให้กิจกรรม โครงการประกวดภาพวาดเยาวชน และโครงการผลงานจิตรกรรม ได้เลื่อนเวลาปิดรับผลงาน
» ชื่อกิจกรรม: แจ้งประกาศผลการประกวดวาดภาพครงการประกวด HORSE อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด วันที่ 06 ธันวาคม 2554    โครงการประกวด HORSE อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด จะประกาศผลในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 นี้
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศแจ้งกำหนดการรับผลงานคืน วันที่ 09 ธันวาคม 2554    กำหนดการรับผลงานคืน สำหรับท่านเจ้าของผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆและมีความประสงค์จะรับผลงานคืน สามารถติดต่อรับคืนได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท นานมี จำกัด
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายผู้รับรางวัล วันที่ 12 ธันวาคม 2554    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 7 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555    ประกวดวาดภาพ HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อโครงการ "ส่งความสุข"
» ชื่อกิจกรรม: NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 7 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555    ประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 7 หัวข้อโครงการ "ส่งความสุข"
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: กลับมาอีกครั้ง การประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 3 วันที่ 01 เมษายน 2556    เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
» ชื่อกิจกรรม: HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2556    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 8 หัวข้อโครงการ "สีสันเมืองไทย"
  กิจกรรมทั้งหมด 43 กิจกรรม : 3 หน้า