Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: Horse Award & NAN MEE fine art Award
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๒ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ วันที่ 14 มิถุนายน 2560    ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อโครงการ "พลังความดี เพื่อพ่อ"
» ชื่อกิจกรรม: HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ วันที่ 14 มิถุนายน 2560    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อโครงการ "พลังความดี เพื่อพ่อ"
» ชื่อกิจกรรม: งานประกาศรางวัล “Horse Awards” และ “Silpakorn Pradit Awards” วันที่ 05 ตุลาคม 2549    ประกาศผลกันแล้ว กับงานประกวด “Horse Awards” และ “Silpakorn Pradit Awards” ในหัวข้อ “ทำความดีถวายพ่อหลวง”
» ชื่อกิจกรรม: พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ดอะวอร์ด ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2551    พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ดอะวอร์ด ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ณ นานมีแกลลอรี่ อาคารบริษัท นานมี จำกัด โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
» ชื่อกิจกรรม: พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดงานจิตรกรรม “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” วันที่ 21 มีนาคม 2551    โครงการประกวดงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” จัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยผลงานที่ส่งเข้ามาเพื่อสื่อถึงความ “ยั่งยืน”
» ชื่อกิจกรรม: Horse อะวอร์ด ครั้งที่6 วันที่ 04 กรกฏาคม 2554    กลับมาอีกครั้งกับ โครงการประกวดภาพวาดเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ Horse อะวอร์ด ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว
» ชื่อกิจกรรม: NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 6 วันที่ 04 กรกฏาคม 2554    กลับมาอีกครั้งกับ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน NAN MEE fine arts award ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว
» ชื่อกิจกรรม: เชิญร่วมงานแถลงข่าว Horse อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts Award ครั้งที่ 6 วันที่ 04 สิงหาคม 2554    โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน “ฮอร์ส อะวอร์ด” และ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด”
» ชื่อกิจกรรม: ขยายเวลารับผลงานจิตรกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2554    เนื่องจากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมในหลายจังหวัด ทำให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแจ้งว่าอาจไม่สามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดรับผลงาน
  กิจกรรมทั้งหมด 43 กิจกรรม : 2 หน้า