Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๓

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศภายในงานและพิธีมอบรางวัลนิทรรศการรวมภาพผลงาน
โครงการประกวดภาพวาด HORSE AWARD และ NANMEE FINE ARTS AWARD
ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิกที่นี่

 

เชิญชมนิทรรศการรวมภาพผลงาน
โครงการประกวดภาพวาด HORSE AWARD และ NANMEE FINE ARTS AWARD ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ คลิกที่นี่
 

 

ภาพบรรยากาศวันตัดสินภาพผลงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มและประเภทดังนี้

โครงการประกวด ภาพวาดเยาวชน


**หมายเหตุ**
- ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล และส่งเอกสารตอบรับภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561
- ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด  รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ thanatip@nanmee.com
ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61.