ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง
ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง
ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง
ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๕
ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๕
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th
ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4
HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕
HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕
ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕ หัวข้อโครงการ "อิ่มเอิบ"
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 10th
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 10th
ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวด เพื่อมาแสดงในวันตัดสินจริง และให้ส่ง backing track(ถ้ามี) สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ ๑๕
NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ ๑๕
ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๕ หัวข้อโครงการ "อิ่มเอิบ"

ClipVideo

NAN MEE STICKER TEMPLATE
Labels size mm.  
A1 9x13 Download
A2 8x20 Download
A3 13x19 Download
A4 16x21 Download
A5 13x38 Download
A6 27x24 Download
A7 19x38 Download
A8 25x38 Download
A9 19x50 Download
A10 25x50 Download
Labels size mm.  
A11 28x55 Download
A12 34x79 Download
A13 38x50 Download
A14 50x50 Download
A15 50x80 Download
A16 50x100 Download
A17 80x105 Download
A18 20x149 Download
A19 37x102 Download
A20 150x200 Download

บริษัท นานมี จำกัด


146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
Tel. : +66(2) 648 - 8000 (auto)
FAX.  : +66(2) 267 - 5890 - 3

เรามีความยินดีและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา

7Md20