HORSE AWARD 16th
HORSE AWARD 16th
ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๖ หัวข้อโครงการ "ของขวัญ"
NAN MEE Fine Arts Award 16th
NAN MEE Fine Arts Award 16th
ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๖ หัวข้อโครงการ "ของขวัญ"
โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร"
โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร"
ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th
ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2020
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2020
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี จำนวน 110 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 10th
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 10th
ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวด เพื่อมาแสดงในวันตัดสินจริง และให้ส่ง backing track(ถ้ามี) สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ClipVideo

NAN MEE STICKER TEMPLATE
Labels size mm.  
A1 9x13 Download
A2 8x20 Download
A3 13x19 Download
A4 16x21 Download
A5 13x38 Download
A6 27x24 Download
A7 19x38 Download
A8 25x38 Download
A9 19x50 Download
A10 25x50 Download
Labels size mm.  
A11 28x55 Download
A12 34x79 Download
A13 38x50 Download
A14 50x50 Download
A15 50x80 Download
A16 50x100 Download
A17 80x105 Download
A18 20x149 Download
A19 37x102 Download
A20 150x200 Download

บริษัท นานมี จำกัด


146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
Tel. : +66(2) 648 - 8000 (auto)
FAX.  : +66(2) 267 - 5890 - 3

เรามีความยินดีและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา

kvc4Q